Premi Altaveu 2013 / Premio Altaveu 2013 +Peret

Category: general


«Pel reconeixement d’una cantant honesta que va emprendre una trajectòria personal de compromís per la cançó, que va des de les essències de la memòria col·lectiva de les cançons catalanes fins a la difusió de l’obra de Moustaki, passant per la profunditat poètica d’Espriu. Sempre cantant amb la tendresa d’una veu única plena d’emoció i sensibilitat»

«Por el reconocimiento de una cantante honesta que emprendió una trayectoria personal de compromiso por la canción, que va desde las esencias de la memoria colectiva de las canciones catalanas hasta la difusión de la obra de Moustaki, pasando por la profundidad poética de Espriu. Siempre cantando con la ternura de una voz única repleta de emoción y sensibilidad»