clàssics catalans… nou disc! nuevo cd!

Clàssics catalans...

Del nou cd: Clàssics catalans…

Per tu ploro (mp3) (exclusiu) (sardana replantejada)

Regal per tu! // Regalo para tí!

# # # # # # # #

Sobre «Clàssics catalans…». Aigua Pura

Heus aquí el formidable i, alhora, delicat treball de la Marina: rescatar de l´oblit la tradició musical de la Renaixença catalana, netejar-la de l´excés de sentimentalitat i cantar-la com la font que encara raja una aigua pura.

Antoni Puigverd

He ahí el formidable y delicado empeño de Marina: rescatar del olvido la tradición musical de romanticismo catalán, limpiarla de todo exceso sentimental y cantarla como la fuente de la que mana todavía un agua pura.

Antoni Puigverd